Różności

Warto wiedzieć: Spalanie odpadów radioaktywnych szansą dla Polski?
Po raz pierwszy w historii naukowcy stworzyli reakcję fuzji jądrowej, która wytworzyła więcej energii, niż zostało zużyte podczas tego procesu. Prof. Krzysztof Meissner tłumaczy na czym polega to zjawisko. Mówi też, że w Polsce możemy zacząć wytwarzać energię w inny sposób – spalając odpady radioaktywne. Wymaga to jednak inwestycji państwa.


Kanał YouTube: Układ otwarty.