O tym należy pamiętać: skandaliczne przywitanie papierza Benedykta XVI przez schizmatyzujących kardynałów w Niemczech

W 2003 roku papierz Jan Paweł II potępił amerykańską inwazję na Irak, zdając sobie sprawę, że pierwszą grupą która ucierpi będą tamtejsi Chrześcijanie. Papierz choć już słaby fizycznie, ale wciąż bardzo sprawny umysłowo kategorycznie sprzeciwiał się tym działaniom. Dziś już wiemy, że miał rację. Społeczność tamtejszych chrześcijan ucierpiała najmocniej. Mimo takiej postawy papierza Watykan miał ciąż poparcie Stanów Zjednoczonych, ale co raz mocniej przeciwstawiali się temu faktowi amerykańscy neokonserwatyści i liberałowie.
W 2011 roku ludzi ci wraz z członkami partii demokratycznej pod przywódctwem Hillary Clinton rozpoczęli projekt "Wiosna Katolicka", któego celem jest usunięcie tradycyjnego, niezmiennego kościoła z drogi do globalizacji i podporządkowania go swoim interesom. By kolejny papierz już nie potępił ich działań na wypadek kolejnej "wiosny ludów" czy "wiosny arabskiej", sprowokowanej działaniami organizacji tzw. NGO (ang. non-government organization). Taka sytuacja miała już miejsce w Egipcie i Libii.
Informacje te pochodzą z korespondencji jaka była wymieniana z John'em Podesta, szefem kampanii wyborczej Hillary Clinton w 2017 roku. Człowiek ten był także szefem gabinetu prezydenta Billa Clintona. Ludzie ci wraz z Barack'iem Obamą rozpoczęli projekt zreformowania od wewnętrz kościoła katolickiego. W tym właśnie czasie Watykan utracił poparcie u administracji Stanów Zjednoczonych i zaczął być poddawany co raz większym naciskom.

Warto pamiętać, że od 1996 roku w szwajcarskiej miejscowości Sankt Gallen rozpoczęły się spotkania kardynałów, którzy opowiadają się za reformą kościoła i jego dostosowywaniem go do zmieniającego się świata. Nieformalnie zostali nazwani grupą z Sankt Gallen. Tej grupie przeciwstawia się druga grupa kardynałów, która publicyści nazwali "Partią Soli Ziemi". Na początku nowego wieku mieli oni na tyle siły by ochronić pontyfikat Jana Pawła II a potem w 2005 roku, pomimo silnych tarć wewnętrznych, doprowadzić do wyboru kardynała Racingera na papierza. Pontyfikat Benedytka XVI miał być obroną tradycyjnych wartości Kościoła katolickiego. Niestety w 2013 roku papierz rezygnuje ze sprawowania rządów nad kościołem tłumacząc się stanem zdrowia. W wyniku jego rezygnacji kardynał Jorge Mario Bergoglio, który już wcześniej był kontrkandydatem Racingera zostaje papierzem, głównie dzięki głosom kardynałów z grupy Sankt Gallen. W 2015 roku papierz Franciszek odwiedza Stany Zjednoczone. Wizytę tą sponsorują organizacje sponsorowane przez George Sorosa. Przeznaczyły ona na ten cel kwotę 650000 dolarów. Organizacje, których celem jest wdrożenie tzw. społeczeństwa otwartego, wpierającego i propagującego homoseksualizm i odejście od tradycji kościoła katolickiego. Georg Soros jest mocno związany z grupą amerykańskich liberałów, wśród których są Hillary Clinton, Baraki Obama i John Podesta, którzy chcieli by usunąć kościół jako przeszkodę przed kolejnymi realizacjami ich działań i by papierz nie sprzeciwiał się kolejnym inwazjom i wojnom realizowanym pod przykrywką tzw. "arabskiej wiosny".

Stosunek kardynałów do byłego papierza Benedytka XVI, a gorliwie wspierających obecnego papierza Franciszka, ukazuje poniższy fragment transmisji telewizyjnej z oficjalnej wizyty papierza Benedykta XVI w Niemczech.

Żródło:
Witold Gadowski: Komentarz tygodnia.