Różności

Wspomnienie. Czarny humor w wykonaniu księdza Piotra Pawlukiewicza i księdza Bogusława Kowalskiego
Z pokorą i radością iść przez życie, a w każdej osobie dostrzeżemy człowieka w drodze. Ks. Piotr Pawlukiewicz mimo choroby znał cel swojej wędrówki i zawsze w swoich kazaniach często z humorem wskazywał na ten jeden właściwy cel. Jaki cel wybieramy zależy tylko od nas samych.